Posts Tagged ‘ประเมินวิทยฐานะ’

แจงใช้ โอเน็ต ประเมินวิทยฐานะครู

Wednesday, December 5th, 2012

แจงใช้ โอเน็ต ประเมินวิทยฐานะครู

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการนำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ท (O-NET) มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ก่อให้เกิดความยุติกรรมกับครู ว่า การนำคะแนน โอเน็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานั้น เป็นหลักเกณฑ์วิธีการแนวใหม่ที่จะพิจารณาจากสมรรถนะของครู และผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ครูในการประเมินวิทยฐานะ เพราะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ยังไม่ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การประเมินแบบเดิมทั้ง ว17 ที่ให้ครูจัดทำผลงานวิชาการในลักษณะการวิจัย และ ว5 การประเมินโดยพิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์ ที่ครูต้องได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ ดังนั้นในเมื่อหลักเกณฑ์ประเมินแบบเดิมยังไม่ได้ยกเลิก ครูก็จะยังไม่เสียสิทธิ และเสียโอกาสแต่ประการใด ในแต่ละปีรัฐบาลได้ลงทุนเรื่องบุคลากรที่เป็นเงินเดือน และเงินวิทยฐานะในจำนวนที่สูงมาก โดยในปี 2555 ได้ใช้งบประมาณสำหรับเงินวิทยฐานะประมาณ 30,000 ล้านบาท และในแต่ละปีต้องใช้งบฯ ในการจัดสอบ โอเน็ต ประมาณปีละ 600 ล้านบาท แต่เมื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลับไม่สูงขึ้นตามงบฯ ที่รัฐต้องจัดสรรให้ จึงเป็นสิ่งที่สวนทางกันอยู่ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านความรับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็ก โดยผูกเงื่อนไขของการประเมินวิทยฐานะของครูกับผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนโดยใช้คะแนน โอเน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของชาติ” นายชินภัทร กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้มีครู คศ.2 ที่รอการประเมินวิทยฐานะอยู่ 159,907 ราย ดังนั้นเราจึงต้องหาทางให้ครูเหล่านี้ได้เติบโตบนความสามารถของตัวเอง โดยการใช้คะแนน โอเน็ต ให้เกิดประโยชน์ ส่วนกรณีที่มองว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมีตัวป้อนเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งนั้น ขณะนี้เราคิดกันอยู่ว่ากลุ่มครูเหล่านี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เช่น ในปีต่อไปครูสามารถทำให้เด็กมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ก็จะถือว่าเป็นผลงานที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของครูได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการประเมินแนวใหม่น้อยเกินไป จึงอยากจะทำความเข้าใจโดยเชิญทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย และเห็นด้วยมาร่วมวงเสวนา ซึ่ง สพฐ.พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพให้ เพราะการที่รู้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงต่อต้านหรือคัดค้าน ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายความคิดดีๆ ในการที่จะรับผิดชอบต่องบฯของแผ่นดินที่ลงทุนไปเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท